Bel ons 06- 472 461 14 · info@kijkwijzercoaching.nl

leerkrachten en onderwijs

Ken je dat?

  • Ik zou graag meer ontspannen voor de klas staan
  • Ik wil beter om kunnen gaan met de energie van mijn groep
  • Ik wil meer zicht op mijn leerkrachtgedrag
  • Ik zou zo graag lesgeven aan nieuwsgierige en betrokken leerlingen
  • Ik zou graag beter afstemmen op individuele behoeften van leerlingen
  • Ik wil meer plezier aan mijn groep beleven

Iedere leerkracht wil een goede leerkracht zijn. Zo één waar de leerlingen later met plezier aan terug denken. Maar wat maakt je nu tot een goede leerkracht? En hoe kom je erachter wat voor leerkracht je huidige groep nodig heeft? Door goed te kijken en luisteren leer je de behoeften van je klas én jezelf herkennen. Vervolgens kijken we wat jij nodig hebt om die leerkracht te zijn. En dat is het vertrekpunt van waaruit we verder gaan leren. Een proces in gaan waar jij als leerkracht eigenaar van bent. Dat kan gaan over didactiek, pedagogiek, interactie, klassenmanagement of wat dan ook. Een proces wat jij stuurt en waarin jij de koers bepaalt. Waarin de coach je een spiegel voorhoudt en met je mee loopt.  Hoe groot wil je worden?

Aanbod:

Beeldcoaching: Observatie in de klas gevolgd door een gesprek waarbij we gebruik maken van de videobeelden van tijdens de observatie.

  • Een traject bestaat uit een intakegesprek, min. 4x een observatie (max. 30 minuten) en coachingsgesprek (1 uur), en een eindgesprek. Het aantal coachingsgesprekken is in overleg. 

Coachingsgesprekken: Aan de hand van de leervraag starten we gesprek met terugblikken om de voortgang vast te stellen. Vervolgens exploreren we wat een volgende stap kan zijn, gevolgd door het kiezen van acties die daarbij passen. We beschrijven hoe het succes eruit ziet en wat er nodig is om daar te komen.

  • Een traject bestaat uit een intakegesprek en een nader in te vullen aantal coachingsgesprekken.

Teamcoaching: Bijeenkomsten waarin we met elkaar stilstaan bij wat leerlingen nodig hebben om hun ontwikkelmotortje (basisbehoeften relatie, competentie en autonomie) te laten draaien. We evalueren op wat we nu al goed doen en ontwikkelen initiatieven om dit verder uit te diepen. We doen kennis op over leren en ontwikkelen van kinderen. Door hier bewust mee bezig te zijn vergroten we de betrokkenheid wat leidt tot meer leerrendement bij leerlingen.

  • Een bijeenkomst duurt 2 tot 3 uur, het aantal bijeenkomsten wordt nader overeen gekomen.

Thema-bijeenkomst: Het is mogelijk om Nelleke uit te nodigen voor een workshop rondom een opvoedkundig thema. Lees hier reviews van mensen die bij een avond over hechting en vertrouwen zijn geweest. Het onderwerp en de inhoud van de workshop worden in overleg nauwkeurig afgestemd.

Voorbeelden van thema’s waarop gecoacht kan worden: groepsvorming, interactie, gedrag, betrokkenheid, welbevinden, activerend lesgeven, eigenaarschap van leerlingen, sensitief disciplineren.

Klik hier voor het  contactformulier of bel 0647246114.