Bel ons 06- 472 461 14 · info@kijkwijzercoaching.nl

Dit zeggen anderen…

We plukken iedere dag de vruchten van deze positieve groei

Als wij terugdenken aan het proces dat we met Nelleke zijn gegaan is het eerste wat geroepen wordt ‘de spijker op zijn kop slaan’.

Nelleke weet taal te geven aan dat wat bij ons onbewust leeft.

Met gevarieerde en leuke werkvormen oefenen we verschillende mogelijkheden hoe we om kunnen gaan met communicatie en samenwerking. Nelleke werkt op een respectvolle wijze waarbij zij een veilige basis weet te creëren waarbinnen je mag en kunt leren en mag groeien. Wanneer er een groeimoment is dan is Nelleke iemand die daar net zo blij van wordt als wijzelf en dit moment alle aandacht geeft en positief viert!

Wij zijn heel blij met dat Nelleke dit proces met ons is gegaan en mogen iedere dag de vruchten plukken van de positieve groei die zij ons als team heeft gebracht.

Het team van de Rudolf Steiner School te Breda. Nelleke heeft hier een jaar lang de studiemiddagen rondom communicatie en teambinding vormgegeven.

 

Werkwijze die erin resulteert dat leerkrachten openstaan voor leerpunten

Onze school heeft gekozen voor coaching om de leerkrachten meer inzicht te geven in hun vaardigheden en succesfactoren. Vanuit deze succesfactoren realiseren we verbeteringen in ons didactisch en pedagogisch handelen. Met name het spiegelen van gedrag, het echte zíen van onze leerlingen, het creëren van betrokkenheid en het activeren van leerlingen zijn onderwerp van gesprek op leerkracht- en teamniveau.

We hebben gekozen voor coaching die werkt vanuit waardering voor elk mens, gebaseerd op actuele en bewezen inzichten en er is ruimte voor eigen inbreng van de school. Bij de intake was duidelijk dat de vaardigheden van Nelleke en de wens van de school goed bij elkaar aansluiten.

Onze school werkt met de zeven gewoonten van Covey, mede door de inzet van Nelleke lukt het ons om deze gewoonten te modellen in de groepen.

Nelleke helpt ons enorm. Ze heeft een klik met elke collega omdat ze zich verdiept in elk persoon en ieder waardering geeft. Als directeur merk ik dat Nelleke een werkwijze heeft die erin resulteert dat leerkrachten openstaan voor leerpunten.

Nelleke heeft veel kennis en kan daardoor voor ieder een passende begeleiding bieden. Hierin brengt ze niet alleen persoonlijke maar ook schooldoelstellingen tot leven. Zo heeft haar begeleiding een positief effect op de kwaliteit van onze totale school. 

Marleen Koppert, directeur Prins Johan Frisoschool te Herkingen. Op deze school loopt een coachingstraject van 1,5 jaar waarbij de leerkrachten iedere maand een coachingssessie hebben. Een sessie bestaat uit een kwartier klassenbezoek en een nagesprek van 30 minuten. Leerkrachten worden gecoacht op eigen leervragen die ingebed worden in de schoolontwikkeling.  

 

Ik leerde hoe kinderen meer eigenaar worden van hun eigen leerproces 

Nelleke coacht bij ons op school het gehele team. Ze bezoekt lessen, maakt daarbij filmpjes en heeft gesprekken met de leerkrachten over deze lessen. Ze denkt mee in onze ontwikkeling en helpt bij het beantwoorden van onze leervragen.
Het coachen van Nelleke heeft mij, als startende leerkracht, geholpen om kinderen betrokken te houden bij mijn instructie. Ook leerde ik hoe kinderen meer eigenaar worden van hun eigen leerproces.

Nelleke coacht op een fijne manier en komt met concrete aanwijzingen die verder helpen in de beroepspraktijk. Het effect daarvan merk ik in mijn klas. Ik zou deze manier van coaching zeker aanraden aan andere scholen.

Niels Kleppe, docent groep 5/6 Prins Johan Frisoschool te Herkingen.

 

Veiligheid en verbinding zodat je een opbrengstgericht gesprek aangaat

Nelleke heeft de kwaliteit om díe veiligheid en verbinding te creëren, zodat je met het team echt in een opbrengstgericht gesprek kan gaan. Nelleke krijgt dit voor elkaar door zelf de juiste vragen te stellen waardoor het gesprek op gang blijft en zij zelf minimaal aan het woord is. Ze koppelt goed terug en vat het kernachtig samen.

Leerkracht op een basisschool waar een traject rondom communicatie uitgewerkt wordt.

 

Kennis, verdieping en professionaliteit

De avond over Hechting en Vertrouwen heb ik als zinvol en leerzaam ervaren. Nelleke spreekt niet alleen over het thema, maar kent ook duidelijk de doorleving ervan. De combinatie van kennis, verdieping en professionaliteit is waardevol in de interactie met de groep.

Deelnemer thema-avond voor ouders en professionals over hechten en vertrouwen.

 

Sluit aan bij alle doelgroepen

Nelleke creëerde tijdens de bijeenkomst genoeg rust en veiligheid. Hierdoor ontstond er openheid en verbinding. De informatie sloot mooi aan bij alle doelgroepen.

Mohini, Gerdien en Regina, deelnemers thema-avond voor ouders en professionals over hechten en vertrouwen.

 

Afwisseling in theorie, oefenen en gesprek 

  • veel zinvolle en bruikbare informatie
  • inbreng uit de groep wordt gewaardeerd en gebruikt
  • er wordt verbinding gezocht met de schoolsituatie van de deelnemers
  • goede afwisseling van theorie, praktisch oefenen en een veilige setting creëren waarin deelnemers met elkaar in gesprek kunnen gaan
  • goede voorbereiding van de cursusleider voor elke bijeenkomst

Jany Brussaard, Intern begeleider VSO Accent op Zuid. Deelnemer tweedaagse expertcursus rondom LVS sociaal-emotionele ontwikkeling op het VSO.